Abditolu Mahallesi İmar Planı Değişikliği Askı İlanı

Abditolu Mahallesi İmar Planı Değişikliği Askı İlanı