İçeriçumra Mahallesi Ç91 nolu düzenleme sahasında İmar Kanunun 18. maddesi uyarınca Arsa ve Arazi Düzenlemesi uygulaması

İLAN 

ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Belediyemiz sınırları dahilinde İçeriçumra Mahallesi 21J4A, 21J4B, pafta, 151 ada, 1-2-3 ve 4 nolu parsellerin sınırladığı bölgede (Ç91 nolu düzenleme sahası) 3194 sayılı imar kanunun 18. maddesine istinaden imar uygulaması yapılmakta olup parselasyon planı, özet, dağıtım, tahsis cetvelleri Belediyemiz ilan panosu ve resmi internet sayfasında (www.cumra.bel.tr) 1 ay müddetle ilan edilmiştir. İlanen duyrulur.