02.02.2016 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

ÇUMRA BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 02.02.2016 GÜNÜ 2. OLAĞAN TOPLANTI KARARLARI

MECLİS KARARLARI

                                                                                                                                

Belediye Meclisini teşkil edenlerin

Adı ve Soyadı

Dr. Mehmet OĞUZ-Meclis Başkanı

Necip ÇİMEN-Ömer YILDIRIM-Recep ÖĞÜTÇÜ-Ahmet ÇOBAN-Bekir YAŞAR-Mehmet ALMALI-OsmanCAN-Ahmet ALTINTOP-Mehmet YAVUZ-Mehmet DEMİRASLAN-Sait TUTUMLU-Ahmet KÜÇÜKYAYLALI-Hüseyin OKKA-Enver GÜDÜL-Sabri SARILAR-Bekir ALAGÖZ-Sedat ÇELİK-Feyzi YAĞCI-Öznur TAŞDELEN- Nebi TOPAL-Ehliman TUNALI

Bulunmayan Üyeler

Cafer BERBER-İlyas TOPBAŞ

İzinli Üyeler

 

Harun Reşat ERSÖZ

 

M E C L İ S  K A R A R  H Ü L A S A S  I

************************************

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesine istinaden ve Başkanlığın 27.01.2016 tarih ve 2016/8-723 sayılı çağrı pusulası üzerine 02.02.2016 Salı  günü saat: 09.00 da Belediyemiz Altın Park Toplantı salonunda 2. Olağan Meclis toplantısını yapmak üzere toplandı.  

 Başkan Dr.Mehmet OĞUZ  tarafından yapılan yoklamada çoğunluğun olduğu tespit edildi.

Meclis Üyelerinden Harun Reşat ERSÖZ’ün  Başkanlık Makamına vermiş olduğu mazeret dilekçesine istinaden izinli sayılması oybirliği ile kabul edildi.

Belediye ve Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Veteriner ücretinin belirlenmesi. İlçemiz Sanayisinde yapılmakta olan 5 adet dükkanın satışı için encümene yetki verilmesi ve İçeriçumra Mah.299 ada 3,4,5,6 parsel, 300 ada 1,2,3,4,5,6,7,17,22  parsel nolu taşınmazların belediyemiz adına satın alınmasının gündeme alınmasını teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar No 20: Belediyemiz sınırları içerisinde yapımı devam eden Konya Mavi Tünel İçmesuyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi Uygulama Projesi kapsamında Kamulaştırma Kanunun 30. Maddesi kapsamında devir ve irtifak hakkı tesis edilmesine muvafakat edilmesine, kamulaştırma uzlaşma bedeli işlemleri için belediye encümeninin yetkili kılınması oybirliği ile kabul edildi.

Karar No 21 : Belediyemiz sınırları dahilinde 6360 sayılı yasa kapsamında belediyemize mahalle olarak bağlanan Dedemoğlu Mahallesi 359 Ada 3 parselin hak sahibi Recep FİLER’ e 442/3367 sayılı yasa kapsamında gerekli şerhler konularak ilgiliye devrinin yapılmasına ve devir işlemleri için belediye encümeninin yetkili kılınması oybirliği ile kabul edildi.

            Karar No 22 : Belediyemiz sınırları dahilinde 6360 sayılı yasa kapsamında belediyemize mahalle olarak bağlanan Küçükköy Mahallesi 203 Ada 6 parselin hak sahibi Mevlüt FERAHKAYA’ ya 442/3367 sayılı yasa kapsamında gerekli şerhler konularak ilgiliye devrinin yapılmasına ve devir işlemleri için belediye encümeninin yetkili kılınması oybirliği ile kabul edildi.

            Karar No 23 : İçeriçumra Mahallesinde 6360 sayılı yasa öncesinde 775 sayılı yasa kapsamında satışı yapılan ancak hacizli olması nedeni ile devri yapılamayan parsellerden yasa sonrası devir engeli kalktığından İçeriçumra Belediyesi’ nin 05.06.2013 tarih ve 20 maddesi ile karara bağlandığından 1960 doğumlu Rasim Oğlu 55768208472 Tc nolu Metin SAYANER’ e 775 sayılı mevzuat hükümleri çerçevesinde arsa tapu devrinin yapılması, devir işlemleri için Belediye Encümenimize yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

            Karar No 24 : İçeriçumra Mahallesinde 6360 sayılı yasa öncesinde 775 sayılı yasa kapsamında satışı yapılan ancak hacizli olması nedeni ile devri yapılamayan parsellerden yasa sonrası devir engeli kalktığından İçeriçumra Belediyesi’ nin 05.06.2013 tarih ve 20 maddesi ile karara bağlandığından 1965 doğumlu Rasim Oğlu 55771208308 Tc nolu Ramazan SAYANER’ e 775 sayılı mevzuat hükümleri çerçevesinde arsa tapu devrinin yapılması, devir işlemleri için Belediye Encümenimize yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Karar No 25: İlçe Merkezinde Belediyemiz mülkiyetinde, Belediyemiz adına konut yapılabilecek veya kamu yararına kullanılabilecek büyük alanların bulunmaması sebebiyle; ilçemiz Yenidoğan Mahallesi sınırları dahilinde bulunan 39688.35 m2 yüzölçümüne sahip 211 ada 12 parselin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine istinaden satın alınması,  satın alma işlemleri için belediye encümeninin yetkili kılınması oybirliği ile kabul edildi.

           Karar No 26 : Belediyemiz meclisinin 08.10.2014 tarihli 8. Olağan Meclisin 5. Gündem maddesiyle Çatalhüyük Çumra Belediye Spor Kulübü ne ulaşım için 42 J 1440 ve 42 J 7589  Plakalı araçlar 4 yıllığına tahsis edilmiş olup; Bu araçların belediyemiz hizmetlerinde kullanıma ihtiyaç duyulduğundan alınan meclis kararının iptal edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

           Karar No 27 : Belediyemiz Zabıta Memurlarına verilecek Fazla çalışma ücretinin belirlenmesi talebi Bütçe tarife komisyonuna sevk edilerek bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesi oybirliği ile kabul edildi.

           Karar No 28 : Ali EKİCİ’ nin işgal ettiği Alemdar Mahallesi 19 ada 31 parsel Çumra Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/263 Esas sayılı dosyası ile yargılaması devam eden davanın taraflar arasındaki uyuşmazlığın sulh ile bitirilmesi ve bu hususta sulh anlaşmasını imzalamaya Belediye Başkanımız Dr. Mehmet OĞUZ’a yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi

            Karar No 29 : Belediyemiz 2016 yılı Tarifeleri Bütçe komisyonundan geldiği şekli ile oybirliği ile kabul edildi.

            Karar No 30 : 5393 Sayılı belediye kanun çerçevesinde kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak Veteriner Rıfat AKINCI’ nın kısmi zamanlı çalışma sözleşme ücreti olarak aylık 1.100,00 TL ücret üzerinden çalıştırılması oybirliği ile kabul edildi.

            Karar No 31 : İlçemiz Çaybaşı Mahallesi 884 ada 8 parsel üzerindeki 1-2-3 bağımsız bölüm numaralı dükkanların ve 884 ada 9 parsel üzerindeki 1-2 bağımsız bölüm numaralı dükkaların  satılmasına satış işlemleri için Belediyemiz encümenine yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

            Karar No 32 : İçeriçumra Mahallesi sınırları dahilinde bulunan Pazar Alanını genişletmek ve Park yapmak amacı ile İlçemiz İçeriçumra Mahallesi sınırları dahilinde bulunan 299 ada 3,4,5,6 parsel ve 300 ada 1,2,3,4,5,6,7,17,22 parsel nolu taşınmazların satın alınması veya 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında kamulaştırılması, satın alma ve kamulaştırma işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olup; Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ arkadaşlar dilek ve temennisi olan varmı dedi. Dilek ve temennide bulunan olmadı.

Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ alınan kararların Çumra’mıza ve Milletimize hayırlı olmasını dileyerek oturumu kapattı.

 

 

 

 

Dr. Mehmet OĞUZ                                Bekir ALAGÖZ                   Öznur TAŞDELEN

Meclis Başkanı                                        Katip Üye                              Katip Üye