05.04.2016 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

ÇUMRA BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 05.04.2016 GÜNÜ 4. OLAĞAN TOPLANTI KARARLARI

MECLİS KARARLARI

                                                                                                                                

Belediye Meclisini teşkil edenlerin

Adı ve Soyadı

Dr. Mehmet OĞUZ-Meclis Başkanı

Ömer YILDIRIM-Recep ÖĞÜTÇÜ-Harun Reşat ERSÖZ-Ahmet ÇOBAN-Bekir YAŞAR-Mehmet ALMALI-Cafer BERBER-Osman CAN-AhmetALTINTOP-Mehmet YAVUZ-Mehmet DEMİRASLAN-Sait TUTUMLU-Ahmet KÜÇÜKYAYLALI-Hüseyin OKKA-Enver GÜDÜL-Halit KARAARSLAN-Bekir ALAGÖZ-Sedat ÇELİK-Feyzi YAĞCI-Öznur TAŞDELEN-İlyas TOPBAŞ-Ehliman TUNALI

Bulunmayan Üyeler

Necip ÇİMEN-Sabri SARILAR-Nebi TOPAL

İzinli Üyeler

 

 

 

M E C L İ S  K A R A R   H Ü L A S A S I

*************************************

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesine istinaden ve Başkanlığın 31.03.2016 tarih ve 2016/18-2555 sayılı çağrı pusulası üzerine 05.04.2016 Salı  günü saat: 09.00 da Belediyemiz Altın Park Toplantı salonunda 4. Olağan Meclis toplantısını yapmak üzere toplandı.  

 Başkan Dr.Mehmet OĞUZ  tarafından yapılan yoklamada çoğunluğun olduğu tespit edildi.

Belediye ve Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ Belediyemiz Şirket bünyesinde bulunan Uygur Petrol ile sözleşme yapılması için yetki verilmesi, Alibeyhüyüğü Mahallesinde bulunan Bordur taş fabrikasının malzemelerinin satışı için encümene yetki verilmesi,Taşıyıcı elemanlar ile desteklenmiş sundurmaların yapılıp yapılmayacağının gündeme alınmasını teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar No 39 : İlçemiz Merkez Mahalle sınırlarının belirlenmesinin İmar Komisyonuna   havale edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No 40 : Belediyemiz sınırları dahilinde Küçükköy Mahallesi 229 Ada 1 parselin hak sahibi Ahmet YANAR’ a 442/3367 sayılı yasa kapsamında gerekli şerhler konularak ilgiliye devrinin yapılmasına ve devir işlemleri için belediye encümeninin yetkili kılınması oybirliği ile kabul edildi.

Karar No 41 : Belediyemiz sınırları dahilinde Küçükköy Mahallesi 211 Ada 7 parselin hak sahibi Hasan Hüseyin KÜÇÜKAVCILAR’ a 442/3367 sayılı yasa kapsamında gerekli şerhler konularak ilgiliye devrinin yapılmasına ve devir işlemleri için belediye encümeninin yetkili kılınması oybirliği ile kabul edildi.

 Karar No 42 : Belediyemiz sınırları dahilinde Çiçek Mahallesi 309 ada 4 parselin hak sahibi Yusuf ÇALIŞKAN’ a 442/3367 sayılı yasa kapsamında gerekli şerhler konularak ilgiliye devrinin yapılmasına ve devir işlemleri için Belediye Encümenimize yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

 Karar No 43 : 6360 sayılı yasa ile kapanan Dinek Belediyesinde geçici işçi statüsünde 28.08.2009 tarihine kadar çalışıp bu tarihten sonra bir daha işe çağrılmayan  Davacı Sinan ÇİFTÇİ vekili Av. Abdullah DAĞ karardan sonra uzlaşma talebinde bulunmuş asıl alacak toplamı 7.700,00 TL nin hemen ödenmesi halinde işlemiş faiz ve diğer alacak taleplerinden vazgeçeceğini beyan etmiştir.

Talep görüşülerek damga ve gelir vergisi düşüldükten sonra yukarıda belirtilen 7.700,00 TL ücretin uzlaşılarak ödenmesi ve bu kapsamda sulh protokolü yapılması oybirliği ile kabul edildi. 

Karar No 44 : 6360 sayılı yasa ile kapanan Dinek Belediyesinde geçici işçi statüsünde 05.10.2008 tarihine kadar çalışıp bu tarihten sonra bir daha işe çağrılmayan :

Davacı Mehmet VURUCU vekili Av. Abdullah DAĞ karardan sonra uzlaşma talebinde bulunmuş davacı aleyhine hükmedilen avukatlık ücretinden feragat edilmesi şartıyla davacı lehine damga ve gelir vergisi düşüldükten sonra kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı toplamı olan 4.975,00 TL nin hemen ödenmesi halinde kararı temyiz etmeyeceğini yeni bir dava açmayacağını, işlemiş faiz ve diğer alacak taleplerinden vazgeçeceğini beyan etmiştir.

Talep görüşülerek damga ve gelir vergisi düşüldükten sonra kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı toplamı olan 4.975,00 TL nin hemen ödenmesi ve bu uzlaşma kapsamında Çumra Belediye Başkanlığı lehine hükmedilen avukatlık ücretinden feragat edilmesine bu kapsamda uzlaşma sağlanarak sulh protokolü yapılması oybirliği ile kabul edildi. 

Karar No 45 : 5393 Sayılı Belediye Kanununun Mahalle ve Yönetimi başlıklı 9. Maddesine istinaden İlçemiz sınırları dahilinde bulunan Yürükcamili Mahallesinin Yörükcamili Mahalellesi olarak, Üçhüyükler Mahallesinin ise Üçhüyük Mahallesi olarak isimlerinin değiştirilmesini teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

 Karar No 46 : Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ yerini Meclis Başkan Vekili Ömer YILDIRIM’a devretti. Meclis Başkan V. Ömer YILDIRIM tarafından 2015 yılı başkanlık faaliyet raporları okunarak okunduğu şekli ile oybirliği ile kabul edildi.

 Karar No 47 : 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin (p) bende gereğince Afyon İli Bolvadin İlçe belediyesi ile Konya İli Çumra İlçe belediyesi arasında kardeş kent ilişkisi kurulması oybirliği ile kabul edildi.

Karar No 48 : Alibeyhüyüğü Mahallesinde bulunan Un ve Yem Fabrikasının kiraya verilmesi talebinin gündemden kaldırılmasını teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

 Karar No 49 : Belediyemiz Meclis Başkan vekili seçimine geçildi. Yapılan oylamada en çok oyu alan 1. Meclis Başkan Vekilliğine (21) oyla Harun Reşat ERSÖZ, 2.Meclis Başkan Vekilliğine isem ikinci en çok oyu alan (17) oyla Ömer YILDIRIM Meclis Başkan Vekilliğine oy çokluğu ile seçilmişlerdir.

 Karar No 50 : Belediyemiz Meclis katip Üyelikleri seçimine geçildi. Yapılan gizli oylamada en çok oyu alan (19) oyla Sait TUTUMLU, (16) oy alan Halit KARAARSLAN Asil üyeliklere (13) oyla Mehmet DEMİRASLAN ve (12) oy alan Bekir ALAGÖZ Yedek Meclis katip üyeliklerini oy çokluğu ile seçildi.

Karar No 51 : Belediyemiz Encümen Üyelikleri seçimine geçildi. Yapılan gizli oylamada en çok oyu alan (17) oy Ehliman TUNALI ve (16) oy alan Ahmet ALTINTOP oy çokluğu ile Encümen üyeliklerine seçilmişlerdir.

 Karar No 52 : Belediyemiz Bütçe ve Tarife Komisyonuna Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ (Ehliman TUNALI, Sabri SARILAR, Enver GÜDÜL, Ahmet ALTINTOP ve Mehmet YAVUZ) u  teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi. 

Karar No 53 : Belediyemiz İmar Komisyonu üyeliklerine Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ (Hüseyin OKKA, Mehmet DEMİRARSLAN,Mehmet ALMALI, Feyzi YAĞCI ve Sedat ÇELİK) i teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

            Karar No 54 : Belediyemiz Sağlık Komisyonu üyeliklerine Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ (Ömer YILDIRIM, Osman CAN, İlyas TOPBAŞ, Recep ÖĞÜTÇÜ ve Nebi TOPAL)ı teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar No 55 : Belediyemize ait Meydan Mahallesi Konya Caddesi No : 49 adresinde 159 ada 44 parselde tapuya kayıtlı taşınmazımızın üzerinde bulunan Çumra Belediyesi Alibeyhüyüğü Un ve Yem Fabrikası Petrol İşletmesi (Belediye Bütçe içi İşletmesi) ile ALPET arasında yapılan Akaryakıt bayilik sözleşmesinin 5 yıl süre ile yenilenmesi hükümlerini içerir protokollerin yapılması ve bu kapsamda ALPET e 125.000,00 TL nin ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.

 Karar No 56 : Alibeyhüyüğü Mahallesinde bulunan Bordur taş fabrikasının malzemelerinin satışı oybirliği ile kabul edilmiş olup; satış işlemleri için encümene yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

 Karar No 57: Dükkan önünde ve yanlarında yağmurdan, güneşten korunmak için yapılan ve arkası bir duvara verilen taşıyıcı elemanlar ile desteklenmiş sundurmaların yapılıp yapılmayacağı İmar komisyonuna sevk edilerek İmar komisyonundan geldiği şekli ile bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olup; Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ arkadaşlar dilek ve temennisi olan varmı dedi. Dilek ve temennide bulunan olmadı.

 

Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ alınan kararların Çumra’mıza ve Milletimize hayırlı olmasını dileyerek oturumu kapattı.Dr. Mehmet OĞUZ                                Sait TUTUMLU                   Halit KARAARSLAN

Meclis Başkanı                                        Katip Üye                              Katip Üye

Belediye Başkanı