03.05.2016 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

ÇUMRA BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 03.05.2016 GÜNÜ 5. OLAĞAN TOPLANTI KARARLARI

MECLİS KARARLARI

                                                                                                                                

Belediye Meclisini teşkil edenlerin

Adı ve Soyadı

Dr. Mehmet OĞUZ-Meclis Başkanı

Necip ÇİMEN-Ömer YILDIRIM-Recep ÖĞÜTÇÜ-Ahmet ÇOBAN-Mehmet ALMALI-Osman CAN-AhmetALTINTOP-Mehmet YAVUZ-Mehmet DEMİRASLAN-Sait TUTUMLU-Ahmet KÜÇÜKYAYLALI-Hüseyin OKKA-Enver GÜDÜL-Halit KARAARSLAN-Bekir ALAGÖZ-Sedat ÇELİK-Feyzi YAĞCI-Öznur TAŞDELEN-Nebi TOPAL-İlyas TOPBAŞ-Ehliman TUNALI

Bulunmayan Üyeler

 

İzinli Üyeler

 

Harun Reşat ERSÖZ-Bekir YAŞAR-Cafer BERBER-Sabri SARILAR

 

M E C L İ S  K A R A R  H Ü L A S A S I 

************************************

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesine istinaden ve Başkanlığın 28.04.2016 tarih ve 2016/27-3306 sayılı çağrı pusulası üzerine 03.05.2016 Salı  günü saat: 09.00 da Belediyemiz Altın Park Toplantı salonunda 5. Olağan Meclis toplantısını yapmak üzere toplandı.  

Meclis Üyelerinden Harun Reşat ERSÖZ, Bekir YAŞAR, Cafer BERBER ve Sabri SARILAR’ın mazeret dilekçelerine istinaden izinli sayılmaları oybirliği ile kabul edildi.

 Başkan Dr.Mehmet OĞUZ  tarafından yapılan yoklamada çoğunluğun olduğu tespit edildi.

Karar No 58 : İlçemizde kurulmakta olan Manifatura, Sebze Pazarlarının Pazar günlerinin yeniden belirlenmesi ve sebze pazarında bulunan tezgahların kaldırılması talebi Bütçe tarife komisyonuna sevk edilerek bir sonraki mecliste görüşülmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

Karar No 59 : 5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 49. Maddesine istinaden Belediyemiz Norm Kadrosunda münhal bulunan  Avukat Kadrosuna “Tam Zamanlı Sözleşmeli” Personel statüsünde Konya Barosu Avukatlarından Avukat Sadık DEREYATUK’un Maliye Bakanlığı’nın 12 Ocak 2016 tarihinde yayımladığı “Genelge” sinde ki ücret tablosuna göre 2.353,43 TL. ve Ek ödemeler ile göreve başlamasını teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

 

Karar No 60 : 15.08.1999-01.05.2005 ve 15.04.2010-11.04.2014 tarihleri arasında çalıştığını beyan edip 11.04.2014 tarihinden sonra bir daha işe çağrılmayan Şakir KOÇAK bu çalışmaları için   kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin, fazla mesai, hafta sonu tatili, dini ve milli bayramlar çalışma ücreti talebinde bulunarak ;

Davacı Şakir KOÇAK vekili Av. Muhammet Ali AVAR karardan sonra uzlaşma talebinde bulunmuş asıl alacak, yargılama gideri, avukatlık ücreti ve işlemiş faiz toplamı ile birlikte 23.378,91 TL nin hemen ödenmesi halinde tüm haklarından ve davadan feragat edeceklerini beyan etmiştir.

Talep görüşülerek damga ve gelir vergisi düşüldükten sonra yukarıda belirtilen 23.378,91 TL ücretin uzlaşılarak ödenmesi karşılıklı feragat edilmesi ve ibra verilmesi, bu kapsamda sulh protokolü yapılması oybirliği ile kabul edildi. 

 

 

Karar No 61    :  2015 Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi. Oybirliği ile kabul edildi.  

                   

          Karar No 62 : 6360 sayılı yasa ile İlçemiz Sınırları içerisinde bulunan Köy ve Beldeler Belediyemize Mahalle olarak bağlanmış olup, İlçemiz eski Mahalleleri ile birlikte, Mahalle statüsünde yeni sınırlarının belirlenmesi 5393 sayıl Belediye Kanunun 9. Maddesine istinaden onanması Meclis üyelerinden Nebi TOPAL ve Feyzi YAĞCI’nın şerh koyarak (İçeriçumra Mahallesi ve Yeni Mahalle sınırları Hk.) diğer üyeler bulunduğu şekli ile oy kullanarak oy çokluğu ile kabul edildi.

 

Karar No 63 : İlçemiz Abditolu Mahallesi sınırları dahilinde, M29-C-01-A-4-A paftasına isabet eden, mülkiyeti Mehmet Nuri VURAL’ a ait 131 ada 6 parsel nolu taşınmaz; 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden oy birliği ile onanması, 5216 sayılı Büyükşehir Kanununa istinaden Büyükşehir Belediye Meclisince onay sonrası askı işlemlerinin yapılması oy birliği ile kabul edildi

 

Gündem Maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olup; Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ arkadaşlar dilek ve temennisi olan varmı dedi. Dilek ve temennide bulunan olmadı.

 

Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ alınan kararların Çumra’mıza ve Milletimize hayırlı olmasını dileyerek oturumu kapattı.

 

 

 


Dr. Mehmet OĞUZ                                Sait TUTUMLU                   Halit KARAARSLAN

Meclis Başkanı                                        Katip Üye                              Katip Üye

Belediye Başkanı