07.06.2016 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

ÇUMRA BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 07.06.2016 GÜNÜ 6. OLAĞAN TOPLANTI KARARLARI

MECLİS KARARLARI

                                                                                                                                

Belediye Meclisini teşkil edenlerin

Adı ve Soyadı

Dr. Mehmet OĞUZ-Meclis Başkanı

Ömer YILDIRIM-Recep ÖĞÜTÇÜ-Ahmet ÇOBAN-Bekir YAŞAR-Mehmet ALMALI-Osman CAN-Ahmet ALTINTOP-Mehmet YAVUZ-Mehmet DEMİRASLAN-Sait TUTUMLU-Ahmet KÜÇÜKYAYLALI-Hüseyin OKKA-Enver GÜDÜL-Halit KARAARSLAN-Bekir ALAGÖZ-Sedat ÇELİK-Feyzi YAĞCI-Nebi TOPAL-İlyas TOPBAŞ-Ehliman TUNALI

Bulunmayan Üyeler

Sabri SARILAR

İzinli Üyeler

 

Necip ÇİMEN-Harun Reşat ERSÖZ-Cafer BERBER-Öznur TAŞDELEN

 

M E C L İ S  K A R A R  H Ü L A S A S I

***********************************

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesine istinaden ve Başkanlığın 03.06.2016 tarih ve 2016/39-4185 sayılı çağrı pusulası üzerine 07.06.2016 Salı  günü saat: 10.00 da Belediyemiz Altın Park Toplantı salonunda 6. Olağan Meclis toplantısını yapmak üzere toplandı.  

Meclis Üyelerinden Necip ÇİMEN, Harun Reşat ERSÖZ, Cafer BERBER ve Öznur TAŞDELEN’in mazeret dilekçelerine istinaden izinli sayılmaları oybirliği ile kabul edildi.

 Başkan Dr.Mehmet OĞUZ  tarafından yapılan yoklamada çoğunluğun olduğu tespit edildi.

            Dr. Mehmet OĞUZ Belediyemiz Emülsüyon satış fiyatının belirlenmesinin gündeme alınmasını  teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

 

Karar No 64 : Plan Bütçe komisyonu tutanağından anlaşılacağı üzere Plan Bütçe komisyonu konu hakkında her hangi bir sonuca varamamış olduğundan :

            Bardakçı Mahallesindeki yeni Pazar yerinin tamamlanmasından sonra Cumartesi günleri önceden olduğu gibi İzzetbey Mahallesindeki Pazar yerinde Sebze pazarı, Bardakçı Mahallesindeki Pazar yerinde Manifatura pazarlarının kurulması, Çarşamba günleri İzzetbey Mahallesindeki Pazar yerinde Pazar kurulmaması, Bardakçı Mahallesindeki Pazar yerinde Sebze pazarının kurulması, İzzetbey ve Bardakçı mahallesindeki Pazar yerlerinin pazarın kurulmadığı günlerde boş bırakılması mevcut tezgahların kaldırılması her iki Pazar yerindeki satış yerlerinin kura ile yeniden belirlenmesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar No  65 : Belediyemizin Cadde ve Sokaklarda yapılan yolların bozulması durumunda uygulayacağı m2 fiyatları (KDV hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklif ettiği fiyatlar  oybirliği ile kabul edildi.

Karar No  66 : İlçemiz Apa Mahallesi dahilinde 03.03.2015 tarih 7 gündemli Meclis Kararı ile satış kararı alınmış olan 102 ada 1 parselin ifraz edilmesi ile oluşan 102 ada 4, 5, 6, 7 parsel nolu taşınmazların satılmasına, satış işlemleri için Belediye Encümeninin yetkili kılınması  oy birliği ile kabul edildi.

Karar No 67 : Belediyemiz sınırları dahilinde 6360 sayılı yasa kapsamında belediyemize mahalle olarak bağlanan Küçükköy Mahallesi 209 Ada 1 parselin hak sahibi Süleyman EMİROĞLU’ na 442/3367 sayılı yasa kapsamında gerekli şerhler konularak ilgiliye devrinin yapılmasına ve devir işlemleri için belediye encümeninin yetkili kılınması oybirliği ile kabul edildi.

Karar No 68 : Anadolu Medeniyetler Birliği, Konya Belediyeler Birliği ve Tarihi Kentler Birliği üyeliklerinin devamına, Çumra Sulama Birliğine (Tarım arazilerinin bulunduğundan dolayı) Sulama Birliğine üye olunması için Belediye Encümenine yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar No 69 : 6360 sayılı yasa ile kapanan Dinek Belediyesinde geçici işçi (mevsimlik)  statüsünde 30.04.2013 tarihine kadar çalışıp bu tarihten sonra bir daha işe çağrılmayan İsmail GÜLER Dinek Belediyesinin kapanmasından sonra işsiz kaldıklarını ve tazminat alamadıklarını bu nedenle tazminatlarının ödenmesini talep etmiştir.

İsmail GÜLER’e hizmet süresine karşılık gelen tazminatı olarak 6.346,82 TL, ihbar tazminatı olarak 2.386.72 TL  olarak ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar No 70 : İmar Komisyonunca yapılan değerlendirme sonucu ;

           5393 sayılı Belediye Kanununun 13. Maddeinin 3. Fıkrası, 15. Maddesinin b Bendi, 18. Maddesi ve 2464 sayılı belediye gelirler kanununun 97. maddesine istinaden izin verilmesi ve sundurmaların her yılbaşında değişiklik yapılıp yapılmadığına dair belediye tarafından kontol edilmesine ve kontrol ücretinin 1 m2 başına 20 TL/m2 olması ve sundurma yapmış dükkanlarda incelemelerinin yapılıp eksikliklerin giderilmesi için 30 gün süre verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar No 71 : Tüpraş’ tan alınan bitümün plentte işlenerek emülsiyon üretimi için bitüme katkı maddeleri eklendikten sonra ve %30 oranında’da su ilave edilmesiyle yaklaşık kar oranı %25 olarak hesaplandığından;

Belediyemizce kurulan Emülsiyon plentinde üretilen emülsiyonun, satış yapıldığı tarihte tüpraş bitüm satış fiyatına %18 KDV eklenerek bulunacak bedelin emülsiyon satış fiyatı olarak belirlenmesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olup; Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ arkadaşlar dilek ve temennisi olan varmı dedi. Dilek ve temennide bulunan olmadı.

            Belediye ve Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ : Arkadaşlar Temmuz ayı Meclis toplantısının olacağı gün Ramazan Bayramının 1. gününe  denk gelmesinden dolayı Temmuz ayı Meclis toplantımız Temmuz ayının 2 haftası olan 12.07.2016 Salı günü yapılacaktır. Bilgisini verdi.

 

Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ alınan kararların Çumra’mıza ve Milletimize hayırlı olmasını dileyerek oturumu kapattı.

 


 


Dr. Mehmet OĞUZ                                Sait TUTUMLU                   Halit KARAARSLAN

Meclis Başkanı                                       Katip Üye                                          Katip Üye

Belediye Başkanı