12.07.2016 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

ÇUMRA BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 12.07.2016 GÜNÜ 7. OLAĞAN TOPLANTI KARARLARI

MECLİS KARARLARI

                                                                                                                                

Belediye Meclisini teşkil edenlerin

Adı ve Soyadı

Dr. Mehmet OĞUZ-Meclis Başkanı

Necip ÇİMEN-Ömer YILDIRIM-Recep ÖĞÜTÇÜ-Harun Reşat ERSÖZ-Ahmet ÇOBAN-Bekir YAŞAR-Mehmet ALMALI-Cafer BERBER-Osman CAN-Ahmet ALTINTOP-Mehmet YAVUZ-Mehmet DEMİRASLAN-Ahmet KÜÇÜKYAYLALI-Hüseyin OKKA-Halit KARAARSLAN-Bekir ALAGÖZ-Sedat ÇELİK-Feyzi YAĞCI-Öznur TAŞDELEN-Nebi TOPAL-İlyas TOPBAŞ-Ehliman TUNALI

Bulunmayan Üyeler

Sabri SARILAR

İzinli Üyeler

 

Sait TUTUMLU-Enver GÜDÜL

 

M E C L İ S  K A R A R  H Ü L A S A SI

***********************************

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesine istinaden ve Başkanlığın 30.06.2016 tarih ve 2016/43-4624 sayılı çağrı pusulası üzerine 12.07.2016 Salı  günü saat: 09.00 da Belediyemiz Altın Park Toplantı salonunda 7. Olağan Meclis toplantısını yapmak üzere toplandı.  

Meclis Üyelerinden Sait TUTUMLU ve Enver GÜDÜL’ün mazeret dilekçelerine istinaden izinli sayılmaları oybirliği ile kabul edildi.

 Başkan Dr.Mehmet OĞUZ  tarafından yapılan yoklamada çoğunluğun olduğu tespit edildi.

Karar No 72 : Destek Hizmetleri Müd. İçin 1 adet Araç alımı için Belediye Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ’a yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar No 73 : Ribat Eğitim Vakfı ile işbirliği protokol imzalamaya belediyemiz adına Belediye Başkanımız Dr. Mehmet OĞUZ’un yetkili kılınması oybirliği ile kabul edildi. 

Karar No 74 : Harun KANBUR varisleri ile belediyemiz arasında devam eden dava icin sulh protokolü yapılması oybirliği ile kabul ed ildi. 

Karar No 75 : Bahattin KURBİ ile belediyemiz arasında devam eden dava için sulh protokolü yapılması oybirliği ile kabul edildi.

Karar No 76 : Raip KAVAS ile belediyemiz arasında devam eden dava için sulh protokolü yapılması oybirliği ile kabul edildi.   

Karar No 77 : Doğanlı Mahallesinde bulunan ahır ve tarlanın 10 yıl süre ile kiraya verilmesi oybirliği ile kabul e dildi.

Gündem Maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olup; Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ arkadaşlar dilek ve temennisi olan varmı dedi. Dilek ve temennide bulunan olmadı.

Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ alınan kararların Çumra’mıza ve Milletimize hayırlı olmasını dileyerek oturumu kapattı.

 

 

 

Dr. Mehmet OĞUZ                        Halit KARAARSLAN         Mehmet DEMİRASLAN

Meclis Başkanı                                Katip Üye                               Yedek Katip Üye

Belediye Başkanı