02.08.2016 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

ÇUMRA BELEDİYESİ

02.08.2016 GÜNÜ 8. OLAĞAN TOPLANTI KARARLARI

MECLİS KARARLARI

                                                                                                                                

Belediye Meclisini teşkil edenlerin

Adı ve Soyadı

Dr. Mehmet OĞUZ-Meclis Başkanı

Recep ÖĞÜTÇÜ-Harun Reşat ERSÖZ-Ahmet ÇOBAN-Bekir YAŞAR-Mehmet ALMALI-Cafer BERBER-Osman CAN-Ahmet ALTINTOP-Mehmet YAVUZ-Mehmet DEMİRASLAN-Ahmet KÜÇÜKYAYLALI-Hüseyin OKKA-Halit KARAARSLAN-Bekir ALAGÖZ-Sedat ÇELİK-Öznur TAŞDELEN-Nebi TOPAL-İlyas TOPBAŞ-Ehliman TUNALI

Bulunmayan Üyeler

 

İzinli Üyeler

 

Necip ÇİMEN-Ömer YILDIRIM-Feyzi YAĞCI

 

M E C L İ S  K A R A R  H Ü L A S A S I 

************************************

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesine istinaden ve Başkanlığın 29.07.2016 tarih ve 2016/49-5105 sayılı çağrı pusulası üzerine 02.08.2016 Salı  günü saat: 09.00 da Belediyemiz Altın Park Toplantı salonunda 8. Olağan Meclis toplantısını yapmak üzere toplandı.  

Meclis Üyelerinden Necip ÇİMEN, Ömer YILDIRIM ve Feyzi YAĞCI’nın mazeret dilekçelerine istinaden izinli sayılmaları oybirliği ile kabul edildi.

Meclis Başkanı  Dr.Mehmet OĞUZ  tarafından yapılan yoklamada çoğunluğun olduğu tespit edildi.

Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü Arazi Arsa Alımları ve Kamulaştırmalar için ödenek aktarılması, Zeki Sayıcı Petrol Ürünleri Tic.Ltd.Şti. nin İmar Tadilat Değişikliği talebi ve Osman GÜNEY ile belediyemiz arasında devam eden dava için sulh protokolü yapılmasının gündeme alınmasını teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar No 78 : Belediyemiz sınırları içerisinde Mülkiyeti Meryem AKPINAR’a ait Okçu Mahallesi 439 ada 2 parselin Belediyemize ait  parselle trampa edilmesine taşınmazlar arasında m2 ve rayiç değer farklılıklarından oluşacak değer farkının tespiti için Belediye Encümenin yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar No 79 : Belediyemizi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün İmarlı alımlarda ve Kamulaştırmalar için  bütçe ödeneklerinden  ödenek aktarılmasını teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar No 80 : Zeki Sayıcı Petrol Ürünleri Tic.Ltd.Şti. nin Bardakçı Mahallesi 121 ada 28 parselde  Zemin Katta Ticaret izni verilmesi talebine istinaden; Bardakçı Mahallesi Recep Konuk Caddesine cepheli parsellerin zemin katlarına ticaret izni verilmesi talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar No 81 : Osman GÜNEY ile belediyemiz arasında devam eden dava için sulh protokolü yapılması oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olup; Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ arkadaşlar dilek ve temennisi olan varmı dedi. Dilek ve temennide bulunan olmadı.

Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ alınan kararların Çumra’mıza ve Milletimize hayırlı olmasını dileyerek oturumu kapattı.

 

 

 

Dr. Mehmet OĞUZ                                Sait TUTUMLU                   Halit KARAARSLAN

Meclis Başkanı                                    Katip Üye                           Katip Üye

Belediye Başkanı