06.09.2016 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

ÇUMRA BELEDİYESİ

06.09.2016 GÜNÜ 9. OLAĞAN TOPLANTI KARARLARI

MECLİS KARARLARI

                                                                                                                                

Belediye Meclisini teşkil edenlerin

Adı ve Soyadı

Dr. Mehmet OĞUZ-Meclis Başkanı

Necip ÇİMEN-Ömer YILDIRIM-Recep ÖĞÜTÇÜ-Ahmet ÇOBAN-Bekir YAŞAR-Mehmet ALMALI-Cafer BERBER-Osman CAN-Ahmet ALTINTOP-Mehmet YAVUZ-Mehmet DEMİRASLAN-Sait TUTUMLU-Ahmet KÜÇÜKYAYLALI-Hüseyin OKKA-Halit KARAARSLAN-Sedat ÇELİK-Feyzi YAĞCI-Öznur TAŞDELEN-Nebi TOPAL-İlyas TOPBAŞ-Ehliman TUNALI

Bulunmayan Üyeler

Harun Reşat ERSÖZ-Sabri SARILAR

İzinli Üyeler

 

Bekir ALAGÖZ-Enver GÜDÜL

 

M E C L İ S  K A R A R  H Ü L A S A S I  

************************************

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesine istinaden ve Başkanlığın 31.08.2016 tarih ve 2016/63-5881 sayılı çağrı pusulası üzerine 06.09.2016 Salı  günü saat: 09.00 da Belediyemiz Altın Park Toplantı salonunda 9. Olağan Meclis toplantısını yapmak üzere toplandı.  

Meclis Üyelerinden Bekir ALAGÖZ ve Enver GÜDÜL’ün mazeret dilekçelerine istinaden izinli sayılmaları oybirliği ile kabul edildi.

Meclis Başkanı  Dr.Mehmet OĞUZ  tarafından yapılan yoklamada çoğunluğun olduğu tespit edildi.

Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ Küçükköy dağıtım parsellerinin tapu devir işlemlerinin gündeme alınmasını teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar No 82 : Medaş (Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.) ne devredilecek olan trafo bedelleri belirlenerek Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. ye devrilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar No 83  : Taşağıl Mah. Mahalle konağı yapımı için Büyükşehir belediyesine arsa tahsisi Konya Büyükşehir Belediyesine 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 ve 75/d maddelerine istinaden 25 yıllığına tahsis edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar No 84  : İzzetbey Mahallesi 494 ada 7 parsel nolu taşınmaz için Kadir DEMİR’in İmar Plan Değişikliği 3194 sayılı imar kanununun8/b maddesine istinaden oy birliği ile onanmasına, 5216 sayılı Büyükşehir kanununa istinaden büyükşehir belediye meclisince onayı sonrası askı işlemlerinin yapılması oybirliği ile kabul edildi.

Karar No 85  : Çaybaşı Mahallesi 984 ada 5 parsel nolu taşınmaz için SS.Çumra Sanayi Toplu İşyeri Yapı Koop. İmar Plan değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden oy birliği ile onanması, 5216 sayılı Büyükşehir Kanununa istinaden Büyükşehir Belediye Meclisince onay sonrası askı işlemlerinin yapılması oy birliği ile kabul edildi.

Karar No 86 : Küçükköy dağıtım parsellerinin tapu devir işlemleri; Küçükköy Mahallesi 220 Ada 3 parselin hak sahibi İsmail BÜLÜÇ’ e 442/3367 sayılı yasa kapsamında gerekli şerhler konularak ilgiliye devrinin yapılmasına ve devir işlemleri için belediye encümeninin yetkili kılınması oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olup; Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ arkadaşlar dilek ve temennisi olan varmı dedi. Dilek ve temennide bulunan olmadı.

Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ alınan kararların Çumra’mıza ve Milletimize hayırlı olmasını dileyerek oturumu kapattı.

 

 

 

Dr. Mehmet OĞUZ                                Sait TUTUMLU                   Halit KARAARSLAN

Meclis Başkanı                                    Katip Üye                           Katip Üye

Belediye Başkanı