04.10.2016 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

ÇUMRA BELEDİYESİ

04.10.2016 GÜNÜ 10. OLAĞAN TOPLANTI KARARLARI

MECLİS KARARLARI

                                                                                                                                

Belediye Meclisini teşkil edenlerin

Adı ve Soyadı

Dr. Mehmet OĞUZ-Meclis Başkanı

Necip ÇİMEN-Ömer YILDIRIM-Recep ÖĞÜTÇÜ-Ahmet ÇOBAN-Bekir YAŞAR-Mehmet ALMALI-Cafer BERBER-Osman CAN-Ahmet ALTINTOP-Mehmet YAVUZ-Mehmet DEMİRASLAN-Ahmet KÜÇÜKYAYLALI- Hüseyin OKKA-Enver GÜDÜL -Sedat ÇELİK-Feyzi YAĞCI-Öznur TAŞDELEN-Nebi TOPAL-Ehliman TUNALI

Bulunmayan Üyeler

Harun Reşat ERSÖZ-Sabri SARILAR

İzinli Üyeler

 

Bekir ALAGÖZ-Halit KARAARSLAN-İlyas TOPBAŞ

 

M E C L İ S  K A R A R  H Ü L A S A S I 

************************************

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesine istinaden ve Başkanlığın 28.09.2016 tarih ve 2016/67-6327 sayılı çağrı pusulası üzerine 04.10.2016 Salı  günü saat: 09.00 da Belediyemiz Altın Park Toplantı salonunda 10. Olağan Meclis toplantısını yapmak üzere toplandı.  

Meclis Üyelerinden Bekir ALAGÖZ, Halit KARAARSLAN, Sait TUTUMLU ve İlyas TOPBAŞ’ın  mazeret dilekçelerine istinaden izinli sayılmaları oybirliği ile kabul edildi.

Meclis Başkanı  Dr.Mehmet OĞUZ  tarafından yapılan yoklamada çoğunluğun olduğu tespit edildi.

Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ Belediyemiz Temizlik Hizmetleri bünyesinde kullanılmak üzere Çöp toplama aracı ve Fen İşleri Müdürlüğü Bünyesinde kullanılmak üzere 1 adet Forklift alınmasının  gündeme alınmasını teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar No 87 : Bireysel Emeklilik  sistemine otomatik katılım’ı gereği yetkili şirketlerle görüşülerek anlaşma sağlanması için Belediye Başkanımız Dr. Mehmet OĞUZ’a yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar No 88 : Konya İli Çumra İlçesi Apa ve Üçhüyük Mahallesi çalışma alanlarında 3402 sayılı Kadastro Kanunun 22/a maddesi uyarınca uygulama çalışmaları yapılacağından uygulama ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 (altı) adet Apa Mah. 6 (Altı) adet Üçhüyük  Mahallelerinden muhtarlar tarafından belirlenen kişiler bilirkişi heyeti olarak görev yapmaları oybirliği ile kabul edildi.

Karar No 89: Konya 1. İdare Mahkemesinin 2016/610 Esas sayılı davadan feragat edilmesine ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünün 60043402/1035927 042 sayı ve 07.01.2016 * 299533 tarihli işlem ile uygulanan idari para cezası  borcunun yapılandırılması oybirliği ile kabul edildi.

Karar No 90 : Mülkiyeti Belediyemize ait İçeriçumra Mahallesi Çevlik Mevkiinde 12151 parsel nolu arazide 26.000 m2 lik arazi ve çardağın 10 yıl süre ile kiraya verilmesi için Fiyat takdir komisyonunun belirleyeceği fiyat üzerinden ihale dosyasının hazırlanmasına,ihale süreci tamamlandıktan sonra ihaleyi alan kişi, kurum ve kuruluşlarla yapılacak olan sözleşmeyi imzalamaya Belediye Başkanımız Dr. Mehmet OĞUZ’a yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar No 91 : 2016 Yılı Performans Proğramı, 2017 Yılı  Mali Bütçesi oybirliği ile kabul edildi.

 

Karar No 92 : Belediyemiz Temizlik hizmetleri Müdürlüğü hizmetinde temizlik aracı olarak kullanılmak üzere markası, modeli ve plakası Destek Hizmetleri Müdürlüğünce belirlenen ikinci el 1 adet aracın alınması için Belediye Başkanımız Dr. Mehmet OĞUZ’a yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar No 93 : Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde sürekli artan iş yoğunluğu esnasında işlerin hızlı bir şekilde yürütülebilmesi için 1 adet Forklift iş makinası alınması hususunda Belediye Başkanımız Dr. Mehmet OĞUZ’a yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olup; Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ arkadaşlar dilek ve temennisi olan var mı dedi. Dilek ve temennide bulunan olmadı.

 

Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ alınan kararların Çumra’mıza ve Milletimize hayırlı olmasını dileyerek oturumu kapattı.

 

 


Dr. Mehmet OĞUZ                    Sait TUTUMLU                        Mehmet  DEMİRASLAN

Meclis Başkanı                            Katip Üye                                   Yedek Katip Üye

Belediye Başkanı