01.11.2016 GÜNÜ 11. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

ÇUMRA BELEDİYESİ

01.11.2016 GÜNÜ 11. OLAĞAN TOPLANTI KARARLARI

MECLİS KARARLARI

                                                                                                                                

Belediye Meclisini teşkil edenlerin

Adı ve Soyadı

Dr. Mehmet OĞUZ-Meclis Başkanı

Necip ÇİMEN-Ömer YILDIRIM-Recep ÖĞÜTÇÜ-Harun Reşat ERSÖZ-Ahmet ÇOBAN-Bekir YAŞAR-Mehmet ALMALI-Cafer BERBER-Osman CAN-Ahmet ALTINTOP-Mehmet YAVUZ-Mehmet DEMİRASLAN-Sait TUTUMLU-Ahmet KÜÇÜKYAYLALI-Hüseyin OKKA-Halit KARAARSLAN-Bekir ALAGÖZ-Sedat ÇELİK-Feyzi YAĞCI-Öznur TAŞDELEN-İlyas TOPBAŞ-Ehliman TUNALI

Bulunmayan Üyeler

 

İzinli Üyeler

 

Enver GÜDÜL-Sabri SARILAR-Nebi TOPAL

 

M E C L İ S  K A R A R  H Ü L A S A S I 

*************************************

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesine istinaden ve Başkanlığın 28.10.2016 tarih ve 2016/72-6976 sayılı çağrı pusulası üzerine 01.11.2016 Salı  günü saat: 09.00 da Belediyemiz Altın Park Toplantı salonunda 11. Olağan Meclis toplantısını yapmak üzere toplandı.  

Meclis Üyelerinden Enver GÜDÜL, Sabri SARILAR ve Nebi TOPAL’ın mazeret dilekçelerine istinaden izinli sayılmaları oybirliği ile kabul edildi.

Meclis Başkanı  Dr.Mehmet OĞUZ  tarafından yapılan yoklamada çoğunluğun olduğu tespit edildi.

Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ Mevlüt KAYMAZ’a ait Tapu devir dilekçesinin gündeme alınmasını teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

 

Karar No 94 : Yeni Pazar yeri ücretlerinin belirlenmesi için Bütçe tarife komisyonuna sevk edilerek bir sonraki mecliste görüşülmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

Karar No 95 : Çumra İlçesi İzzetbey Mahallesinde bulunan mülkiyeti hazineye ait, 6 ada 6 parsel numaralı taşınmaz üzerindeki Eski Sağlık Meslek Lisesi ve eski hastane  binasının; iki yıldır boş olduğundan, evsilerin, alkoliklerin mekanı haline geldiği, bu nedenle, çevre  sakinleri tarafından şikayete konu olması sebebiyle, belediyemizce yıkılmaları talebine istinaden; Maliye Bakanlığının  (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) 14.12.2010 tarih ve 41567 sayılı yazıları doğrultusunda Hazineden bedel alınmaması kaydıyla enkazlardan çıkacak hurda malzemeler karşılığında, söz konusu binaların yıkım işinin Belediyemiz tarafından yapılması oybirliği ile kabul edildi.

 

Karar No 96 : 2017 Yılı ücret tarifeleri Bütçe Tarife Komisyonuna sevk edilerek bir sonraki mecliste görüşülmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

Karar No 97 : İlçemiz Kuzucu Mahallesi N29B11B4D/4C pafta, 2184 parsel nolu mülkiyeti Sonsuz Petrol Nak. Tar. Gıda ve Hay. San.ve Tic. Ltd. Şti’ ne ait gayrimenkul 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesine istinaden oybirliği ile onanmasına, 5216 sayılı Büyükşehir kanununa istinaden büyükşehir belediye meclisince onayı sonrası askı işlemlerinin yapılması oybirliği ile kabul edildi.

Karar No 98 : İlçemiz Yenidoğan Mahallesi sınırları dahilinde bulunan 8571.34 m2 yüzölçümüne sahip 395 ada 43 parsel ve 637.8 m2 yüzölçümüne sahip 395 ada 45 parsel nolu taşınmazların, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine istinaden satın alınması,  satın alma işlemleri için belediye encümeninin yetkili kılınması oybirliği ile kabul edildi.

 

Karar No 99 : Küçükköy Mahallesi 203 Ada 9 parselin hak sahibi Osman GÜVEN’ e 442/3367 sayılı yasa kapsamında gerekli şerhler konularak ilgiliye devrinin yapılmasına ve devir işlemleri için belediye encümeninin yetkili kılınması oybirliği ile kabul edildi.

 

Karar No 100 : Dedemoğlu Mahallesi 349 Ada 3 parselin hak sahibi Mevlüt KAYMAZ’ a 442/3367 sayılı yasa kapsamında gerekli şerhler konularak ilgiliye devrinin yapılmasına ve devir işlemleri için belediye encümeninin yetkili kılınması oybirliği ile kabul edildi.

 

Gündem Maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olup; Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ arkadaşlar dilek ve temennisi olan var mı dedi. Dilek ve temennide bulunan olmadı.

 

Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ alınan kararların Çumra’mıza ve Milletimize hayırlı olmasını dileyerek oturumu kapattı.

 


Dr. Mehmet OĞUZ                                Sait TUTUMLU                   Halit KARAARSLAN

Meclis Başkanı                                        Katip Üye                              Katip Üye

Belediye Başkanı