05.01.2015 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

ÇUMRA BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 05.01.2015 GÜNÜ 1. OLAĞAN TOPLANTI KARARLARI

MECLİS KARARLARI

                                                                                                                                

Belediye Meclisini teşkil edenlerin

Adı ve Soyadı

Dr. Mehmet OĞUZ-Meclis Başkanı

Necip ÇİMEN-Ömer YILDIRIM-Recep ÖĞÜTÇÜ-Harun Reşat ERSÖZ-Ahmet ÇOBAN-Bekir YAŞAR-Mehmet ALMALI-Cafer BERBER-OsmanCAN-Ahmet ALTINTOP-Mehmet YAVUZ-Mehmet DEMİRASLAN-Sait TUTUMLU-Ahmet KÜÇÜKYAYLALI-Hüseyin OKKA-Enver GÜDÜL-Halit KARAARSLAN-Sabri SARILAR-Bekir ALAGÖZ-Sedat ÇELİK-Feyzi YAĞCI-Öznur TAŞDELEN-Nebi TOPAL-İlyas TOPBAŞ-Ehliman TUNALI

Bulunmayan Üyeler

 

 

 

M E C L İ S  K A R A R  H Ü L A S A  S I 

************************************

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesine istinaden ve Başkanlığın 29.12.2014 tarih ve2014/170-5674 sayılı çağrı pusulası üzerine 02.01.2014 Cuma gününün Resmi Tatile (İdari Tatil) e denk gelmesi sebebiyle 05.01.2015 Pazartesi  gününe alınarak saat: 09.00 da Belediye Meclis salonunda 1. Olağan Meclis toplantısını yapmak üzere toplandı.  

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ: Açılış ve yoklamadan ibaret olup Başkan Dr.Mehmet OĞUZ  tarafından yapılan yoklamada çoğunluğun olduğu tespit edildi.

Belediye ve Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ Belediyemize ait Taşınmazların kira ücretleri için encümene yetki verilmesi ve Meclis, Encümen toplantı günleri ve Meclis tatil ayının belirlenmesi ve Tam Zamanlı Sözleşmelilerin ücretlerinin belirlenmesini gündeme alınmasını teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ: Belediyemiz Gelir Gider evraklarının görüşülmesi için Denetim Komisyonu Oluşturulması.

Yapılan gizli oylamada  24 Oy alan  Bekir ALAGÖZ, 24 Oy alan Mehmet ALMALI, 24 Oy alan Enver GÜDÜL, 24 Oy alan Feyzi YAĞCI  ve 16 Oy alan Ahmet KÜÇÜKYAYLALI denetim komisyonuna seçilmiştir. 1 Oy Boş çıkmıştır.  Denetim komisyonu oy birliğiyle kabul edildi.

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ : Mülkiyeti Belediyemize ait olan Otogar içerisinde bulunan Petrol’ün durumunun görüşülerek bu konuda   Belediye Başkanına yetki verilmesi Oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ : İlçemiz Baraj Mahallesi sınırları dahilinde yapılması planlanan Hanımlar Lokali için arsa tahsisinin görüşülmesi.  25 yıl süre ile Konya Büyükşehir Belediyesine tahsisi oybirliği ile kabul edildi.

     GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ : Cumhuriyet Mahallesi 941 ada içerisinde bulunan 14.200.  m2 lik park yerinin Sentetik Çim Saha yapılası için  Spor İl Müd. Tahsis edilmesinin görüşülmesi. 25 yıl süre ile  Spor İl Müdürlüğüne Tahsis edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİ : İçeriçumra Mah. 2526 ve 2527 nolu parsellerin Fidanlık alanı olarak tahsis kararının görüşülmesi. Fidanlık yapmak amacıyla 25 yıl süre ile Konya Büyükşehir Belediyesine tahsisi oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİ : Yola Terk ve İhdas Alanları için Belediye Encümenine yeki verilmesinin görüşülmesi. Oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİ : Ekim Isı Naylon Tarım Ürünleri Hayvancılık İnş. San. Ve Tic.Ltd.Şti. nin dilekçesinin görüşülmesi.

Ekim ısı Naylon Tarım Ürünleri Hayvancılık İnş.San. ve Tic. Ltd. Şti. ye ait  dilekçe oybirliğile reddidildi.

           GÜNDEMİN DOKUZUNCU MADDESİ : Ali Rıza BOZKUŞ’a ait Dilekçenin görüşülmesi. Çiçek Mahallesi 311 Ada 2 parselin hak sahibi Ali Rıza BOZKUŞ’a 442/3367 sayılı yasa kapsamında gerekli şerhler konularak ilgiliye devrinin yapılmasına ve devir işlemleri için belediye encümeninin yetkili kılınması oybirliği ile kabul edildi 

           GÜNDEMİN ONUNCU MADDESİ  : Necati BOZKUŞ’a ait Dilekçenin görüşülmesi. Çiçek Mahallesi 311 Ada 3 parselin hak sahibi Necati BOZKUŞ’a 442/3367 sayılı yasa kapsamında gerekli şerhler konularak ilgiliye devrinin yapılmasına ve devir işlemleri için belediye encümeninin yetkili kılınması oybirliği ile kabul edildi 

           GÜNDEMİN ONBİRİNCİ MADDESİ : Okan KURAL’a ait Dilekçenin görüşülmesi. Çiçek Mahallesi 306 Ada 1 parselin hak sahibi Okan KURAL’a 442/3367 sayılı yasa kapsamında gerekli şerhler konularak ilgiliye devrinin yapılmasına ve devir işlemleri için belediye encümeninin yetkili kılınması oybirliği ile kabul edildi 

            GÜNDEMİN ONİKİNCİ MADDESİ : Hasan YAŞAR’a ait Dilekçenin görüşülmesi.

6360 sayılı yasa kapsamında belediyesinin tüzel kişiliği kapatıldığından işlemin tescil edilmediğinden, 12647 parselin içeriçumra belediyesinin 10.02.2012 tarih ve 17 sayılı kararı esas alınarak satış işleminin yapılmasına ve devir işlemleri için belediye encümeninin yetkili kılınması oybirliği ile kabul edildi 

            GÜNDEMİN ONÜÇÜNCÜ MADDESİ : Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli Personeller ile sözleşme yapmak için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.

            Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalışmakta olan Mühendis Ümit ÇAM, Mühendis Emine ÇAM, Avukat Emre ÇETİN, ve Teknisyen Mehmet Akif COŞKUNER’in 2015 yılı sözleşmelerini yapmak üzere Belediye Başkanımız Dr. Mehmet OĞUZ’a yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

            GÜNDEMİN ONDÖRDÜNCÜ MADDESİ : Belediyemize ait Taşınmazların yeni yıl kira ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi.

            Belediyemize ait Taşınmazların yeni yıl kira ücretlerinin belirlenmesi için encümene yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

            GÜNDEMİN ONBEŞİNCİ MADDESİ : Meclis, Encümen Toplantı günleri ve Meclis Tatil Ayının Belirlenmesinin görüşülmesi.

            Meclis Toplantıları Her ayın İlk Haftası Salı Günleri saat : 10.00 olarak, Encümen Toplantıları Her hafta Pazartesi günleri saat : 09.00 olarak ayarlanması ve Meclis tatil ayının ise Temmuz Meclisinin tatil edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

            GÜNDEMİN ONALTINCI MADDESİ : Tam Zamanlı Sözleşmelilerin ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi. Avukat Emre ÇETİN’ in 2.642.70 TL, Ziraat Mühendisleri Ümit ÇAM ve Emine ÇAM’ın 2.285,87 TL ve Tekniker Mehmet Akif COŞKUNER’in 1.817,13 TL olarak ücretlerinin belirlenmesi oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ONYEDİNCİ MADDESİ Dilek ve temennilerden ibaret olup Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ arkadaşlar dilek ve temennisi olan varmı dedi. Dilek ve temennide bulunan olmadı.

            GÜNDEMİN ONSEKİZİNCİ MADDESİ : Kapanıştan ibaret olup; Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ alınan kararların Çumra’mıza ve Milletimize hayırlı olmasını dileyerek oturumu kapattı.

 

Dr. Mehmet OĞUZ                                Bekir ALAGÖZ                   Öznur TAŞDELEN

Meclis Başkanı                                        Katip Üye                              Katip Üye

Belediye Başkanı