İçeriçumra Mahallesi Ç89 nolu düzenleme sahası 3194 sayılı imar kanunun 18. maddesine istinaden imar uygulaması

Meydan Mahallesi park alanında trafo ayrılmasına ilişkin imar planı değişikliği

Alibeyhüyüğü Mah. 11609 parsel nolu taşınmaza ait imar planı değişikliği

İçeriçumra Mahallesi 148/3 Parsel İmar Plan Değişikliği Askı İlanı

Abditolu Mahallesi İmar Planı Değişikliği Askı İlanı

Gökhüyük Mahallesi İmar Planı Değişikliği Askı İlanı

Albeyhüyüğü Mahallesi Askı İlanı

Alibeyhüyüğü 551-7 Askı İlanı

Ümmügülsüm Asma ve Hissedarlarına ait Yapı Teknik Raporu

Mehmet Yiğit'e ait Yapı Teknik Raporu

Okçu Mah. Askı İlanı 437 Ada 1 Parsel

Çaybaşı Mahallesi Askı Tutanağı

Bakkalbaşı Mahallesi İmar Plan Değişikliği Askı İlanı

Okçu Mahallesi Revizyon İmar Planı

Alibeyhüyüğü Gökhüyük Askı İlanı

Hazineye ait Taşınmazların Satış ilanı

Askı İlanı

Çatalhöyük Koruma Amaçlı İmar Planı