Okçu Mahallesi Ç106 nolu alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine istinaden Arsa ve Arazi Uygulaması

İLAN METNİ

İlçemiz, Okçu Mahallesi, 319 ada, 7 ve 12 nolu parsellerin sınırladığı Ç106 nolu alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine istinaden Arsa ve Arazi Uygulaması yapılmakta olup, parselasyon planı, özet, dağıtım, tahsis cetvelleri Belediyemiz ilan panosu ve resmi internet sayfasında (www.cumra.bel.tr) 1 ay müddetle ilan edilmiştir.

 İlanen duyurulur.