Apa Mahallesi Revize Yer Teslimi Parselasyon Planı Haritası Ve At-7 Soyadı Sıralı Liste

Apa Mahallesi Revize Yer Teslimi Parselasyon Planı Haritası Ve At-7 Soyadı Sıralı Liste

İLAN

Bölge Müdürlüğümüzce yürütülen Konya 5. Kısım Arazi Toplulaştırma ve T.İ.G.H. projesi kapsamında Konya İli, Çumra İlçesi, Apa Mahallesinde revize yer teslimi parselasyon planı haritasıve AT-7 Soyadı Sıralı Liste tamamlanmış olup, Apa Mahalle Muhtarlığı, ÇumraBelediye Başkanlığı, Çumra Kaymakamlığı ve DSİ 4. Bölge Müdürlüğü İnternet sitesinde https://bolge04.dsi.gov.tr/ duyurular bölümünde 08/08/2022 tarihinde 15 (on beş) gün süre ile ilan edilip, 22/08/2022 tarihinde askıdan indirilecek ve aynı tarihler arasında geçici yer teslimleri tutanakla arazi maliklerine yapılacaktır.

İlgili maliklerin askı haritasını ve mülkiyet listesini incelemeleri ve hangi gün, hangi bölge ve bloklarda yer tesliminin yapılacağını takip etmeleri gerekmektedir.  

            İlgililere önemle duyurulur.  08.08.2022

NOT: Geçici yer teslimi parselasyon planlamasında oluşan yeni parseller kazanılmış hak değildir. 

EK-1 - (Parselasyon Planı Haritası (pdf). (1 Sayfa)

EK-2 - (AT-7 Soyadı Sıralı Liste (pdf). (76 Sayfa)