Bağlar Mahallesi Ç94 nolu alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine istinaden Arsa ve Arazi Uygulaması

İLAN ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 Konya İli, Çumra İlçesi, Bardakçı Mahallesi, 307 ada 20- 21-22, ve Bağlar Mahallesi 371 ada 2-4-10-11-12-16-17- 18-19-20-21-22-25-26-28-29-30-32-33-35-36-37-39-42- 44-45-46-48-49-55-56-57-58-59-60-61-63-65-66-67, 374 ada 16-17-18-23-24-25-26-27-28, 375 ada 5-6-12-15-16- 17-18-39, 376 ada 8-9-10, 392 ada 11-12-17-18-19-20- 26-32-33-34-35-36-37-38-39-47-54, 394 ada 12-13-15- 16-17-19-20-23-24-30-33-34-35-37-38-44-45-46-47-48- 51-56-59, 624 ada 22-23-26-27, 625 ada 5-7-8, 768 ada 2-3-4 ve 815 ada 6-7-8-9-10 sayılı parsellerin ve ayırma çapı ile ayrılan Bağlar Mahallesi 304 ada 2, 375 ada 11- 23, 376 ada 7 ve 624 ada 21 nolu parsellerin içine giren kısımlarının sınırladığı Ç94 nolu alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine istinaden Arsa ve Arazi Uygulaması yapılmakta olup parselasyon planı, özet, dağıtım, tahsis cetvelleri Belediyemiz ilan panosu ve resmi internet sayfasında (www.cumra.bel.tr) 1 ay müddetle ilan edilmiştir. İlanen duyurulur.