Bakkalbaşı Mahallesi Ç-100 nolu alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine istinaden Arsa ve Arazi Uygulaması

İLAN METNİ

İlçemiz, Bakkalbaşı Mahallesi, 91 ada, 8-9-10-11-12-14-16-17-20-25-28-29-30-31-32-38-39-42-43 sayılı parseller, 94 ada, 1-2-3-6-8-10-11-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41sayılı parseller, 116 ada 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 sayılı parseller, 150 ada 47-48-91-92 sayılı parseller, 561 ada 49-50-53 sayılı parsellerin ve ayırma çapı ile ayrılan 91 ada 6-7-41 sayılı parseller ile 561 ada 51 ve 52 sayılı parsellerin sınırladığı Ç-100 nolu alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine istinaden Arsa ve Arazi Uygulaması yapılmakta olup, parselasyon planı, özet, dağıtım, tahsis cetvelleri Belediyemiz ilan panosu ve resmi internet sayfasında (www.cumra.bel.tr) 1 ay müddetle ilan edilmiştir.

İlanen duyrulur.