Bakkalbaşı Mahallesi Ç-101 nolu alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine istinaden Arsa ve Arazi Uygulaması

İLAN METNİ

İlçemiz, Bakkalbaşı Mahallesi 534 ada 1-2-3-4-5-6-7 ve Çaybaşı Mahallesi 777 ada 1, 778 ada 1-2-3, 779 ada 1-2-3-4-5, 780 ada 1-2, 781 ada 1-2-3-4-5-6-7-8, 782 ada 1-2-3-4-5, 783 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, 784 ada 1-2, 785 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11, 786 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17, 869 ada 1-2-3-4, 870 ada 1-2-3-4-5-6, 872 ada 1-2-3-4-5-6-7 sayılı parseller ile 849 ada 1 nolu parselin ayırma çapı ile ayrılan kısmının içine giren kısımlarının sınırladığı Ç101 nolu alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine istinaden Arsa ve Arazi Uygulaması yapılmakta olup, parselasyon planı, özet, dağıtım, tahsis cetvelleri Belediyemiz ilan panosu ve resmi internet sayfasında (www.cumra.bel.tr) 1 ay müddetle ilan edilmiştir.

İlanen duyrulur.