Bakkalbaşı Mahallesi Ç-103 nolu alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine istinaden Arsa ve Arazi Uygulaması

İLAN METNİ

İlçemiz, Bakkalbaşı Mahallesi 546 ada 6-7-8, 548 ada 5-6-7 sayılı parsellerin ve ayırma çapı ile ayrılan Bakkalbaşı Mahallesi 546 ada 6, 548 ada 6 nolu parsellerin içine giren kısımlarının sınırladığı Ç103 nolu alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine istinaden Arsa ve Arazi Uygulaması yapılmakta olup, parselasyon planı, özet, dağıtım, tahsis cetvelleri Belediyemiz ilan panosu ve resmi internet sayfasında (www.cumra.bel.tr) 1 ay müddetle ilan edilmiştir.

İlanen duyrulur.