Bakkalbaşı Mahallesi Ç98 nolu alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine istinaden Arsa ve Arazi Uygulaması Yapılmaktadır.

İLAN 

ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Konya İli, Çumra İlçesi Bakkalbaşı Mahallesi 100 ada 1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19, 127 ada 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17-18-19, 575 ada 13-14-15-16-17-18-19-20 576 ada 19-20-21-22-23-181-182-183 parsel nolu gayrimenkullerin sınırladığı Ç98 nolu alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine istinaden Arsa ve Arazi Uygulaması yapılmakta olup parselasyon planı, özet, dağıtım, tahsis cetvelleri Belediyemiz ilan panosu ve resmi internet sayfasında (www.cumra.bel.tr) 1 ay müddetle ilan edilmiştir.

İlanen duyurulur.