Ç-95 nolu alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine istinaden Arsa ve Arazi Uygulaması

İLAN 

ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Konya İli, Çumra İlçesi, Meydan Mahallesi 152 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24, 451 ada 1-2-3-4-5-6-7-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27, 452 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-14-15-16-17-18, 588 ada 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, 589 ada 1, 590 ada 2-3-4-5, 633 ada 5-6-7-8-9-10-11 ve 634 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 parsel nolu gayrimenkullerin sınırladığı Ç-95 nolu alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine istinaden Arsa ve Arazi Uygulaması yapılmakta olup parselasyon planı, özet, dağıtım, tahsis cetvelleri Belediyemiz ilan panosu ve resmi internet sayfasında (www.cumra.bel.tr) 1 ay müddetle ilan edilmiştir.

İlanen duyrulur.