Ç94 nolu alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine istinaden Arsa ve Arazi Uygulaması

İLAN 

ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 Konya İli, Çumra İlçesi, BardakçıMahallesi, 307 ada 20-21-22, ve Bağlar Mahallesi 371 ada2-4-10-11-12-16-17-18-19-20-21-22-25-26-28-29-30-32-33-35-36-37-39-42-44-45-46-48-49-55-56-57-58-59-60-61-63-65-66-67,374 ada 16-17-18-23-24-25-26-27-28, 375 ada 5-6-12-15-16-17-18-39, 376 ada8-9-10, 392 ada 11-12-17-18-19-20-26-32-33-34-35-36-37-38-39-47-54, 394 ada12-13-15-16-17-19-20-23-24-30-33-34-35-37-38-44-45-46-47-48-51-56-59, 624 ada22-23-26-27, 625 ada 5-7-8, 768 ada 2-3-4 ve 815 ada 6-7-8-9-10 sayılıparsellerin ve ayırma çapı ile ayrılan Bağlar Mahallesi 304 ada 2, 375 ada11-23, 376 ada 7 ve 624 ada 21 nolu parsellerin içine giren kısımlarınınsınırladığı Ç94 nolu alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine istinadenArsa ve Arazi Uygulaması yapılmakta olup parselasyon planı, özet, dağıtım,tahsis cetvelleri Belediyemiz ilan panosu ve resmi internet sayfasında(www.cumra.bel.tr) 1 ay müddetle ilan edilmiştir.

İlanen duyurulur.