Çaybaşı Mahallesi Ç-104 nolu Düzenleme Sahasında, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine İstinaden İmar Uygulaması

İLAN

ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz sınırları dahilin de Çaybaşı Mahallesi, 1078-1079-1080-1081-1082-1083-1086 nolu adaların içinde bulunduğu Ç-104 nolu düzenleme sahasında, 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesine istinaden imar uygulaması yapılmakta olup parselasyon planı, özet, dağıtım, tahsis cetvelleri Belediyemiz ilan panosu, resmi internet sayfasında ve ilgili mahalle muhtarlığında (www.cumra.bel.tr) 1 ay müddetle ilan edilmiştir. İlanen duyurulur.