Karkın Mahallesi 287 ada 1-3-4-5-6-11 parselleri kapsayan alanda hazırlanan Uygulama İmar Planı Revizyonu   

  Mevcut ve Önerilen Durum

   

Pdf formatında indirmek için tıklayınız.