MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NIN HAZİNE ARAZİLERİNİN KİRALANMASI İLE İLGİLİ DUYURUSU

DUYURU

KONYA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI


15.04.2022 tarih ve 31810 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7394 sayılıKanunla 4706 sayılı Kanuna eklenen Ek 6 ncı maddesi ile;

    • İMAR PLANI BULUNMAYAN VEYA İMAR PLANINDA TARIMSAL AMACA AYRILAN HAZİNEYEAİT TARIM ARAZİLERİNİN KULLANICILARINA,
    • İLK YIL KİRA BEDELİ, CARİ YIL ECRİMİSİL BEDELİNİN YARISI ÜZERİNDEN,
    • 10 YILA KADAR DOĞRUDAN KİRALAMA,
    • BU TEBLİĞ KAPSAMINDA ON YIL SÜRE İLE SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNE UYGUN OLARAKKULLANILAN HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİ TALEP EDİLMESİ HALİNDE KİRACILARINADOĞRUDAN SATIN ALMA İMKÂNI GETİRİLMİŞTİR.     

BUNA GÖRE;

    • Hazineye ait tarım arazilerini, 31/12/2019 tarihinden önce en az üç yılsüreyle tarımsal amaçla kullandığı İdarece belirlenmiş olan ve başvuru tarihiitibarıyla da kullanımları halen devam edenler Hak Sahibi sayılacağındanilgililerin söz konusu haklardan yararlanabilmesi için "EK- 1Başvuru Formu" ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İlMüdürlüğü (Milli Emlak Daire Başkanlığı) ile Kaymakamlıklara (Milli EmlakMüdürlükleri, Milli Emlak Şeflikleri) başvuru yapmaları gerekmektedir.


İLANEN DUYURULUR.