Okçu Mahallesi Ç-87 nolu alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine istinaden Arsa ve Arazi Uygulaması

İLAN

ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Konya İli, Çumra İlçesi, Okçu Mahallesi 177 ada 4-5-6, 178 ada 1-2 ve 311 ada 48-49-50-51-55-56 nolu parseller ve 235 ada 15 nolu parselin ayırma çapı ile ayrılan kısmının sınırladığı Ç-87 nolu alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine istinaden Arsa ve Arazi Uygulaması yapılmakta olup parselasyon planı, özet, dağıtım, tahsis cetvelleri Belediyemiz ilan panosu ve resmi internet sayfasında (www.cumra.bel.tr) 1 ay müddetle ilan edilmiştir.

İlanen duyrulur.