Okçu Mahallesi Ç92 Nolu Düzenleme Sahası 2. Askı İlanı

İLAN 
ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz sınırları dahilin de OkçuMahallesi 231 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-12-13-14-15-16-17-35-36-37-38nolu parseller ile 404 ada, 19-20-21-23-24-25 -27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-41-42-43-45nolu parsellerin sınırladığı bölgede Ç92 nolu düzenleme sahasında, 3194 sayılıimar kanununun 18. maddesine istinaden imar uygulaması yapılmakta olupparselasyon planı, özet, dağıtım, tahsis cetvelleri Belediyemiz ilan panosu, resmiinternet sayfasında ve ilgili mahalle muhtarlığında (www.cumra.bel.tr) 1 aymüddetle, 2. Askı süresi ile  ilanedilmiştir. İlanen duyurulur.


 Parselasyon planını PDF olarak görüntülemek için tıklayın.