Okçu Mahallesi Ç92 nolu düzenleme sahasında, 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesine istinaden imar uygulaması

İLAN 

ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz sınırları dahilin de Okçu Mahallesi 231 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-12-13-14-15-16-17-35-36-37-38 nolu parseller ile 404 ada, 19-20-21-23-24-25 -27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-41-42-43-45 nolu parsellerin sınırladığı bölgede Ç92 nolu düzenleme sahasında, 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesine istinaden imar uygulaması yapılmakta olup parselasyon planı, özet, dağıtım, tahsis cetvelleri Belediyemiz ilan panosu, resmi internet sayfasında ve ilgili mahalle muhtarlığında (www.cumra.bel.tr) 1 ay müddetle, 4. Askı için süresi ile  ilan edilmiştir. İlanen duyurulur.