Yenidoğan Mahallesi Alparslan Cad. No:43 Adresinde, Tapuda 443 Ada 28 Parselde bulunan Metruk Bina İle İlgili Tutanak

Yenidoğan Mahallesi Alparslan Cad. No:43 Adresinde, Tapuda 443 Ada 28 Parselde bulunan Metruk Bina İle İlgili Tutanak

  Tutanak

Pdf formatında indirmek için tıklayınız.