Karkın Mahallesi 287 ada 1-3-4-5-6-11 parselleri kapsayan alanda hazırlanan Uygulama İmar Planı Revizyonu

Bakkalbaşı Mahallesi 916 Ada 1 Parsele Ait Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Büyükşehir Belediyesinin 13.10.2023 tarih 832 sayılı kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı Değişikliği

Baraj Mahallesi 922 Ada 1 Parsel ve 927 Ada 1 Parsel Nolu Taşınmazlara Ait Uygulama İmar Planı Değişikliği

Alibeyhüyüğü Mahallesi 3438 ve297 ada 1-2 Parselleri Kapsayan TOKİ Amaçlı Hazırlanan Uygulama İmar Plan Değişkliği

Okçu Mahallesi Ç106 nolu alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine istinaden Arsa ve Arazi Uygulaması

İçeriçumra Mahallesi 12581 parsel nolu taşınmaza ait Uygulama İmar Planı Değişikliği

Bakkalbaşı Mahallesi Ç-103 nolu alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine istinaden Arsa ve Arazi Uygulaması

Bakkalbaşı Mahallesi Ç-101 nolu alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine istinaden Arsa ve Arazi Uygulaması

Bakkalbaşı Mahallesi Ç-100 nolu alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine istinaden Arsa ve Arazi Uygulaması

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu IPARD Programı 13. Başvuru Çağrı İlanı

42 ada 1 parsel nolu taşınmaz için Nazım İmar Planı Değişikliği

Bağlar Mahallesi Ç94 nolu alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine istinaden Arsa ve Arazi Uygulaması

Baraj Mahallesi 919 ada 2 Parsel Nolu Taşınmaza Ait Uygulama İmar Planı Değişikliği

Okçu Mahallesi Ç-87 nolu alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine istinaden Arsa ve Arazi Uygulaması

İlçemiz Merkez Mahallelere ait uygulama imar planında kat, kullanım ve inşaat yoğunluk farkı bulunmayan adalarda ifraz hatlarının kaldırılması ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Baraj Mahallesi 228 ada 9 Parsel Nolu Taşınmaza Ait Uygulama İmar Planı Değişikliği

Ç-95 nolu alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine istinaden Arsa ve Arazi Uygulaması

Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.09.2017 Tarih Ve 887 Sayılı Kararıyla Onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları