Meydan Mahallesi 156 Ada27-28-38 Parsel Nolu Taşınmazlara Ait Uygulama İmar Planı Değişkliği

İzzetbey Mahallesi 5 Ada 3 Parsel Nolu Taşınmaza Ait Uygulama İmar Planı Değişkliği

Okçu Mahallesi Millet Bahçesi Trafo Alanına İlişkin Askı İlanı

Okçu Mahallesi Ç92 nolu düzenleme sahasında, 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesine istinaden imar uygulaması

Bardakçı Mahallesi 348 Ada 1 Parsel ve 285 Ada 6 Parsel nolu Taşınmazlara ait Uygulama İmar Planı Değişkliği

Bakkalbaşı Mah. Muhtelif Adalarda Iİfraz Hatlarının Kaldırılması Ve Yapı Yaklaşma Mesafelerinin Yeniden Düzenlenmesi

Ç94 nolu alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine istinaden Arsa ve Arazi Uygulaması

Yenidoğan Mahallesi 72533. Sk No:- Adresinde, Tapuda 812 Ada 4 Parselde bulunan Metruk Bina İle İlgili Tutanak

Yenidoğan Mahallesi Abdülhamit Cad. No:16 Adresinde, Tapuda 446 Ada 5 Parselde bulunan Metruk Bina İle İlgili Tutanak

Yenidoğan Mahallesi 72511. Sk No:- Adresinde, Tapuda 437 Ada 7 Parselde bulunan Metruk Bina İle İlgili Tutanak

Yenidoğan Mahallesi Alparslan Cad. No:43 Adresinde, Tapuda 443 Ada 28 Parselde bulunan Metruk Bina İle İlgili Tutanak

Yenidoğan Mahallesi 72514. Sk No:3 Adresinde, Tapuda 414 Ada 16 Parselde bulunan Metruk Bina İle İlgili Tutanak

Yenidoğan Mahallesi 72517. Sk No:- Adresinde, Tapuda 435 Ada 3 Parselde bulunan Metruk Bina İle İlgili Tutanak

Okçu Mahallesi Ç92 nolu düzenleme sahasında, 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesine istinaden imar uygulaması

Apa Mahallesi Revize Yer Teslimi Parselasyon Planı Haritası Ve At-7 Soyadı Sıralı Liste

Okçu Mahallesi 308 ada 25 parsel nolu taşınmaza ait uygulama imar planı değişikliği

Ç94 nolu alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine istinaden Arsa ve Arazi Uygulaması

Meydan Mah. 73822. Sk. No:- 169 Ada 6 Parsel Adresinde Bulunan Meskun ve Harabe Olan Bina ile İlgili Tutanak