MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NIN HAZİNE ARAZİLERİNİN KİRALANMASI İLE İLGİLİ DUYURUSU

Baraj Mahallesi 919 ada 1-2 Parsel ve 226 Ada 53 Parsel Nolu Taşınmazlara Ait Uygulama İmar Planı Değişikliği

Okçu Mahallesi Ç92 Nolu Düzenleme Sahası 2. Askı İlanı

Okçu Mahallesi 381 Ada 1 Parsel Nolu Taşınmaza Ait Uygulama İmar Planı

Çaybaşı Mah. (Çarşamba Kanalı Çevresi) 1/1000 ölçekli İmar Revizyon İmar Planı Askı Tutanağı

Ç96 nolu düzenleme sahasında, 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesine istinaden imar uygulaması

Ç92 nolu düzenleme sahasında 3194 sayılı imar kanunun 18. maddesine istinaden imar uygulaması

Yenisu Mah. 76412. Sk (219 Parsel) Adresinde Bulunan Metruk Yapı ile İlgili Tutanak

Yenisu Mah. Algaran Sk. No:6 (320 Parsel) Adresinde Bulunan Metruk Yapı ile İlgili Tutanak

Yenisu Mah. 76435. Sk (318 Parsel) Adresinde Bulunan Metruk Yapı ile İlgili Tutanak

Yenisu Mah. 76428. Sk (276 Parsel) Adresinde Bulunan Metruk Yapı ile İlgili Tutanak

Yenisu Mah. 76438. Sk (21 Parsel) Adresinde Bulunan Metruk Yapı ile İlgili Tutanak

Yenisu Mah. Yenisu Avdul Sk. No:5 (127 Parsel) Adresinde Bulunan Metruk Yapı ile İlgili Tutanak

Yenisu Mah. 76457. Sk (107 Parsel) Adresinde Bulunan Metruk Yapı ile İlgili Tutanak

Yenisu Mah. 76452. Sk (90 Parsel) Adresinde Bulunan Metruk Yapı ile İlgili Tutanak

Yenisu Mah. Algaran Sk. (299 Parsel) Adresinde Bulunan Metruk Yapı ile İlgili Tutanak

Yenisu Mah. 76436 .Sk (345 Parsel) Adresinde Bulunan Metruk Yapı ile İlgili Tutanak

Yenisu Mah. 76434 .Sk (328 Parsel) Adresinde Bulunan Metruk Yapı ile İlgili Tutanak